Feng Shui

En årtusinder gammel kinesisk filosofi, som skaber harmoni i sjæl og krop..

Foredragsrække
Foredrag 1 eller 1 – 4
  1. Introduktion
    Feng Shui Grund­prin­cip­per

  2. Baguaens 9 huse
    Hvor­dan man vur­derer en bo­lig og frem­hæver livs­ener­gien ”Chi”

  3. Hvordan man finder frem til den bedste place­ring af værel­ser, møbler og ting

  4. Tegn en skitse af dit eget hjem og lær at afhjæl­pe uhel­dige pla­ce­rin­ger